10 poziţii vacante
în domeniul Bancar
MANAGER RELAȚII CLIENȚI AGRO, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Manager relaţii Clienţi Agro (Departamentul Agro Business), Chișinău.

Misiune post: Gestiunea relaţiilor cu clienţii Agro (Micro si Corporate) ai băncii şi atragerea clienţilor noi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate.

RESPONSABILITĂȚI:
- Atragerea clienţilor din domeniul agricol în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
- Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii Agro; corespondenţa și comunicarea cu clienţii Băncii;
- Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii AGRO către organele de decizie;
- Monitorizarea derulării relaţiilor contractuale cu clienţii AGRO;
- Realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
- Asigurarea clienţilor potenţiali cu informaţie deplină privind produsele şi serviciile Băncii oferite;
- Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
- Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii;
- Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecți, urmărirea atragerii la bancă ş.a

CERINȚE:
- Studii superioare economice / financiar-bancare/ agrare (cu profil economic);
- Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii de minim 3 ani, dintre care cu agenți economici de minim 1 ani;
- Cunoaşterea documente normative interne și ale BNM, legislaţia în vigoare, produsele bancare;
- Cunoaștera particularităților sectorului agro-alimentar;
- Cunoaşterea aplicaţiilor Windows, Excel, PowerPoint;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă;
- Abilități de comunicare și negociere;
- Mobilitate înaltă în perimetrul regiunii Nord sau
- Mobilitate înaltă în perimetrul teritoriuliu Centru – Sud, cu localizare preponderent la Sud;
- Deținere permis de conducere categoria B.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

COORDONATOR SECURITATE INFORMAȚIONALĂ, SECȚIA SECURITATE INFORMAȚIONALĂ, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Coordonator Securitate Informaţională (Secţia Securitate Informaţională), Chișinău.

RESPONSABILITĂȚI:
- Implementarea politicii de securitate informațională a Băncii;
- Gestiunea solicitărilor în domeniul securității informaționale parvenite din partea clienților interni.
- Interacțiunea cu angajații băncii, managerii și deținătorii de resurse informaționale, alte părți interesate;
- Gestiunea alertelor parvenite de la sistemele de securitate;
- Investigarea cauzei apariției unor evenimente aferente securității informației și coordonarea procesului de înlăturare a problemelor identificate;
- Gestiunea solicitărilor de acces ce țin de domeniul securității informației;
- Coordonarea procesului de elaborare și actualizare a matricelor de acces;
- Elaborarea matricelor de accese generalizatoare;
- Înaintarea propunerilor de eficientizare a proceselor aferente securității informației, în special a procesului de gestiunea a accesului și a instrumentelor utilizate;
- Interacțiunea cu prestatorii de servicii (STISC, ASP, ș.a.), Auditori ș.a.;
- Asigurarea bunei funcționări a sistemelor de securitate a informației;
- Înaintarea propuneri de perfecționare a securității rețelei informaționale;
- Monitorizarea respectării cerințelor de securitate;
- Alte activități aferente securității informației.

CERINȚE:
- Studii superioare în domeniul securității informaționale sau a tehnologiilor informaționale;
- Cunoștințe de bază a standardelor și bunelor practici în domeniul securității IT (ISO 27000, NIST);
- Cunoștințe tehnice de bază în domeniul securității informaționale și tehnologiei informației și comunicațiilor; (Rețea, Sisteme de operare, Antivirus, SIEM, Anti SPAM, DLP, altele);
- Abilități de comunicare, capacitatea de a explica concepte și informațiile de securitate clientului intern;
- Abilități de analiză orientată pe riscuri;
- Responsabilitate, adaptabilitate și flexibilitate;
- Orientare spre rezultat și orientare spre client;
- Cunoașterea limbii engleze nivel mediu (citirea / întocmirea documentației tehnice, corespondență).

AVANTAJE:
- Acordarea suportului privind identificarea, analiza şi formalizarea cazurilor de incidente
funcționale al sistemului informațional al băncii;
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

MANAGER PRODUS ASIGURĂRI, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Manager Produs Asigurări, Secţia Produse Persoane Fizice (Departamentul Marketing şi Gestiunea Produselor), Chișinău.

RESPONSABILITĂȚI:
- Gestiunea segmentului de activitate bancassurance, și relațiile cu partenerii de asigurare. Gestiunea produselor de asigurare atașate produselor bancare și relațiile cu parteneri naționali și internaționali;
- Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor de asigurare raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
- Gestionarea produselor de economisire din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
- Analiza pieţii și a principalilor competitori, în contextul acţiunilor de marketing şi a campaniilor promoţionale planificate spre lansare pentru produsele de economisire din segmentul retail;
- Elaborarea şi implementarea măsurilor de majorare a gradului de echipare cu produse de economisire și de asigurare a clientului persoană fizică, precum şi de creştere a fidelităţii clientului faţă de produsele Băncii;
- Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a preţurilor aferente produselor de economisire retail;
- Analiza fluxului intern aferent produselor de economisire și bancassurance prin prisma respectarii prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire.

CERINȚE:
- Experienţa de muncă în sistemul bancar;
- Cunoașterea produselor și serviciilor de asigurare (experiența în domeniul bancassurance sau brokeraj în asigurări va constitui un avantaj);
- Cunoaşterea produselor de economisire şi serviciilor bancare aferente din segmentul pieţei persoanelor fizice;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniul asigurărilor.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

ANALIST, SECȚIA BUSINESS INTELLIGENCE ȘI DATA MINING, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Analist Secția Business Intelligence și Data Mining, (Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor), Chișinău.

RESPONSABILITĂȚI:
- Selectarea şi prelucrarea datelor primare pentru perfectarea rapoartelor;
- Perfectarea calitativă a rapoartelor periodice;
- Pregătirea și prezentarea dashboard-urilor periodice privind performanțele înregistrate de către bancă, unificînd metodele și definițiile aplicate pentru indicatorii comerciali, financiari și de risk;
- Consolidarea surselelor și metodelor de extragere, transformare și procesare a datelor;
- Procesarea informațiilor importante prin aplicarea tehnicilor de data mining, pentru obținerea de informații utile în activitatea băncii;
- Asigurarea suportului în pregătirea Campaniilor de Marketing și evaluarea rezultatelor generate în cadrul acestora.

CERINȚE:
- Studii superioare cu profil economic sau matematic;
- Experiența minimă de activitate bancară 1 an, preferabil în domeniul analitic;
- Cunoasterea Microsoft Office la nivel avansat;
- Experienta in intocmirea rapoartelor financiare;
- Cunoașterea limbii Engleze la un nivel avansat.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

ECONOMIST, SECȚIA TREZORERIE ȘI MIDDLE OFFICE, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Economist, Secția Trezorerie și Middle Office (Departamentul Gestiunea Activelor și Pasivelor), Chișinău.

Misiune post: Monitorizarea și analiza operațiunilor FX, tranzacțiilor executate pe piața monetară; raportarea către BNM și bancă.

RESPONSABILITĂȚI:
- Perfectarea rapoartelor zilnice și lunare către BNM și către Bancă;
- Monitorizarea și analiza zilnică, săptămânală, lunară a tranzacțiilor Forex/Money Market;
- Verificarea zilnică marjei minime de vânzare, corectitudinii aplicării ratelor standard și preferențiale la executarea operațiunilor Forex;
- Monitorizarea și calcularea zilnică a veniturilor din comercializare/reevaluare valutei străine;
- Monitorizare conformității tranzacțiilor Forex/Money Market, raportarea încălcărilor;
- Inserarea datelor statice, reconcilierea tranzacțiilor Forex/Money Market;
- Monitorizarea datelor de piață;
- Raportarea internă către conducerea Băncii, precum și către alte subdiviziuni ale Băncii;
- Elaborarea/actualizarea procedurilor interne ce țin de activitatea secției;
- Participarea la elaborarea sarcinilor tehnice în scopul automatizării proceselor aferente activității secției;
- Testarea proceselor/aplicațiilor noi legate de tranzacționarea operațiunilor Forex.

CERINȚE:
- Studii superioare cu profil economic;
- Experiență în cadrul băncii minimum 1 ani;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Cunoaşterea aprofundată a bazei legislative şi normative în domeniul bancar.
- Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office, Excel a nivelul utilizatorului avansat;
- Cunoaşterea aprofundată a bazei legislative şi normative în domeniul bancar.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

MANAGER, SECȚIA DEZVOLTARE ȘI SUPERVIZARE RETAIL, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului Manager, Secția Dezvoltare şi Supervizare Retail (Departamentul Retail Management şi Monitorizare), Chișinău.

Misiune post: Participă la elaborarea, organizarea şi dezvoltarea activităţilor legate de activitatea curentă pe segmentul operațiuni ghișeu&control.

RESPONSABILITĂȚI:
- Organizarea şedinţelor cu colaboratorii din FO în vederea discutării proiectelor şi iniţiativelor în derulare, pentru a facilita implementarea lor în reţea;
- Participarea în calitate de reprezentant al reţelei în realizarea diverselor proiecte bancare și lansarea produselor și proceselor noi în rețeaua de sucursale;
- Asigurarea în colaborare cu alte subdiviziuni actualizarea DNI în vigoare aferentă activităţilor desfăşurate în reţea pe segmentul operațiuni la ghișeu, control operațional, etc.
- Participarea în derularea sesiunilor de training și workshopuri pentru segmentul operatori; organizarea și derularea grupurilor de lucru cu directorii administrativi;
- Monitorizarea procesului de vânzare aferent segmentului, depistarea punctelor critice, propuneri de optimizare şi de implementare a acestora.

CERINȚE:
- Experință în domeniul de lucru cu clienții pe operațiunile derulate la ghișeu;
- Cu spirit de responsabilitate, organizare și orientare spre eficiență;
- Cu dorință de lucru în echipe de proiecte interne și la nivel de grup;
- Cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

ANALIST RISC DE CREDIT, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului Analist Risc de Credit (Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit), Chișinău.

Rolul: Optimizarea profitabilității portofoliilor de credite cu amănuntul, asigurarea ratei maxime de aprobare posibilă cu un nivel acceptabil de risc și sporirea eficienței generale a proceselor de creditare.

RESPONSABILITĂȚI:
- Monitorizarea performanței portofoliilor de credite retail și a noilor plăți;
- Analiza eficacității normelor de creditare, identificarea oportunităților de îmbunătățire;
- Proiectare, lansare și monitorizare a testelor cu o evaluare posterioară a rezultatelor;
- Prognoza indicatorilor cheie de risc ai portofoliilor de credite;
- Evaluarea profitabilităţii portofoliilor de credit;
- Supravegherea şi instituirea unui sistem eficient de raportare și de declanșare, care să asigure transparența procesului decizional și performanța portofoliului;
- Comunicarea cu unitățile de afaceri și lucrul în echipe multifuncționale pentru a îmbunătăți procesul de aprobare și explorare a noilor oportunități.

CERINȚE:
- Experiență în analiza și gestionarea criteriilor, regulilor și proceselor de creditare al persoanelor fizice;
- Abilități în raportare, analiza datelor și vizualizare;
-Competență în PowerPoint, Excel și cel puțin un pachet software de analiză avansată (SAS este de preferat);
- Înțelegerea activității de creditare a persoanelor fizice, cunoașterea proceselor comerciale de bază ale ciclului de credit;
- Cunoașterea statisticilor matematice și a teoriei probabilității va fi un avantaj;
- Limba engleză cel puțin nivelul B2.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

ANALIST TEHNIC SISTEME DE SCORARE A RISCULUI DE CREDIT, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Analist tehnic sisteme de scorare a riscului de credit (Departamentul Monitorizarea şi Administrarea Riscului de Credit), Chișinău.

Rolul: Dezvoltarea și mentenața sistemului de scorare și aprobare a creditelor acordate clienţilor Băncii.

RESPONSABILITĂȚI:
- Analiza cererilor simple de schimbare, furnizate de managerii portofoliului de risc. Elaborarea celei mai eficiente modalități de implementare a cerințelor;
- Modificarea regulilor şi algoritmilor de scorare, și a altor elemente ale strategiei de aprobare a creditelor în sistemul decizional al băncii;
- Monitorizarea performanței sistemului;
- Participarea la implementarea noilor tehnologii, instrumente și integrări cu diverse surse de informații în procesul de aprobare a produselor creditare;
- Pregătirea cerințelor de business aferente noilor dezvoltări ale sistemului automatizat de scorare;
- Implicarea în desfăşurarea proiectelor IT de dezvoltare şi integrare aferente sistemelor de scorare în cadrul Bancii.

CERINȚE:
- Cunoașterea conceptelor de baze de date şi SQL (capacitatea de a extrage date dintr-o bază de date existentă experiența cu Microsoft SQL Server va constitui un avantaj);
- Capacități de programare Java și/sau Python;
- Limba engleză cel puțin la nivel B1, capacitatea de a citi documentația tehnică și corespondența de suport;
- Cunoașterea activității de creditare cu amănuntul va constitui un avantaj suplimentar;
- Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

DATA MANAGEMENT EXPERT, DMARC, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Data Management Expert (Departamentul Monitorizarea şi Administrarea Riscului de Credit), Chișinău.

Rolul: Asigurarea gestiunii riscului de credit pe segmental de clienți retail. Realizarea expertizei şi sprijinul general în raport cu lucrul cu date, baze de date și raportare.

RESPONSABILITĂȚI:
- Lucrul cu date, în primul rând folosind SAS:
- Studiul structurii existente a datelor și a disponibilitatii acestora;
- Elaborarea de instrumente interne pentru diverse sarcini legate de prelucrarea datelor;
- Automatizarea rapoartelor existente, dezvoltarea unor noi;
- Furnizarea generării regulate a rapoartelor;
- Planificarea, proiectarea şi dezvoltarea infrastructurii de date a riscurilor de retail;
- Pregătirea cerinţelor de afaceri şi a cererilor;
- Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare şi dezvoltare.

CERINȚE:
- Competențe în manipularea și raportarea datelor;
- Posesia SAS şi cunoștințe de bază a conceptelor de baze de date și SQL (capacitatea de a solicita date dintr-o bază de date existentă);
- Experiența cu Microsoft SQL Server și/sau Oracle - avantaj;
- Capacitatea de a algoritmiza sarcini;
- Competențe de programare;
- Cunoașterea afacerii de creditare cu amănuntul - avantaj.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

BUSINESS ANALYST, DEPARTAMENTUL PROIECTE ȘI ORGANIZARE, CHIȘINĂU
Clientul nostru, una dintre cele mai cunoscute bănci din Republica Moldova, este în căutarea specialistului - Business Analyst Departamentul Proiecte și Organizare, Chișinău.

Rolul: Responsabil pentru definirea și documentarea cerințelor de business. Trebuie să definească criteriile de acceptare. Analistul are expertiza în economie și managementul proceselor cu cunoștințe în dezvoltarea proceselor IT.

RESPONSABILITĂȚI:
- Efectuează analiza cerințelor business elaborate de catre subdiviziunile băncii în vederea definirii specificaţiilor functionale pentru construirea eficientă a sistemelor informatice, inclusiv identificarea cerintelor prin intilniri cu subidiviziunile solicitante, precum si in baza analizei documentatiei legislative si tehnice specifice domeniului financiar - bancar;
- Contribuie la detalierea cerințelor business si redactarea acestora impreuna cu echipa de dezvoltatori in vederea validarii specificatiilor functional-tehnice;
- Identifică și propune soluții alternative pentru optimizarea proceselor de business și a proiectelor;
- Asigură coordonarea si gestiunea echipei responsabile pe perioada efectuării testelor funcționale a noilor dezvoltări;
- Asigură monitorizarea procesului de realizare a tuturor livrabilelor tehnice aferente unei dezvoltări;
- Oferă suport clientului intern/subidiviziunea băncii pentru pregătirea si comunicarea modificării prin activitatea de «Change Management»;
- Asigură urmărirea post implementare a dezvoltărilor sistemelor informatice instalate pe mediile de producție în scopul rezolvării eventualelor disfuncționalități;
- Acordă asistenţă utilizatorilor din cadrul băncii, pentru a permite identificarea și abordarea corectă și la timp a eventualelor disfunctionalități.

CERINȚE:
- Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
- Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
- Experiență în programe de implementare IT importante (înlocuirea sistemului bancar de bază, implementarea sistemelor bancare electronice etc.);
- Cunoașterea metodologiilor relevante (BPRM, Lean, Six sigma, PMP, Agile);
- Experiență în proiecte gestionate în mediul multinațional;
- Experiență în activități bancare și servicii IT bancare;
- Abilități excelente de comunicare, management și prezentare;
- Cunoștințe privind sistemele de gestiune a bazelor de date, va reprezenta un avantaj;
- Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
- Abilități de a asigura comunicarea cu echipa business și echipa tehnică;
- Abilități de formulare sau redare în formă scrisă a cerințelor business detaliate.

AVANTAJE:
- Salariu fix + alte avantaje financiare;
- Veți beneficia de tichete de masă în valoare de 45 lei pentru fiecare zi lucrătoare;
- Posibilitatea de a avea asigurare medicală suplimentară;
- Program de muncă stabil (Luni-Vineri, 08:30 - 17:30);
- Posibilitatea de a participa la o varietate de cursuri și avansarea în carieră;
- Banca pune la dispoziție un portal Intranet, unde veși putea găsi informații de specialitate;
- Posibilitatea de a utiliza sala de sport a băncii;
- Localizarea oficiului - în centrul Chișinăului.

Expediați CV-ul pe adresa: dopomoga.staffing@gmail.com indicînd poziția la care aplicați sau contactați-ne la numărul de telefon: 078708500.

Îmbunătățiți-vă perspectivele de carieră
Dacă nu ați găsit o ofertă potrivită pentru Dvs, trimiteți CV-ul pentru oportunitați posibile în viitor
Republica Moldova, Chişinău
bd. Decebal 76, of.1018
Încărcați CV-ul Dvs
Prin trimiterea mesajului, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și sunteți de acord cu politica de confidențialitate.
Made on
Tilda